تجهیز صوتی و تصویری سالن‌های همایش و سینما

مرکز همایش‌های کیش

مرکز همایش‌های چابهار

مرکز همایش‌های بانک صادرات تبریز

مرکز همایش‌های شورای شهر شیراز

مرکز همایش‌های شهرداری قزوین

مرکز همایش‌های شهرداری تبریز

مرکز همایش‌های نمایشگاه بین‌المللی

مرکز همایش‌های شهرداری تبریز