طراحی و اجرای غرفه‌های نمایشگاهی

حضور در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی مقوله بسیار مهمی برای شركت‌ها است، از این رو گروه مارون به همراه شرکای تجاری خود در این حوزه طی سال‌های اخیر توفیق طراحی و اجرای موفق ده‌ها غرفه را در نمایشگاه‌های مختلف داشته است.

 

همكارى آژانس تبلیغاتى مارون با صنایع تولیدی عروس