اعضای اصلی گروه مارون

محمد علی مقدس

محمدعلی مقدس

مدیر عامل

امیررضا زارعیان

امیررضا زارعیان

مدیر تولید

حمیدرضا مطلبی‌زاده

حمیدرضا مطلبی‌زاده

مدیر داخلی

محمد فؤاد مثبت

محمد فؤاد مثبت

مدیر خلاقیت

مهدی صالحی

مهدی صالحی

طراح گرافیک

احسان مقدس

احسان مقدس

مدیر مالی

حسام‌الدین صالح

حسام‌الدین صالح

بازاریاب

محمد امین محمدی

محمد امین محمدی

مدیر بازرگانی